Quy Định Pháp Lý: Khi Mua Đất Có Cần Chữ Ký của Cả Hai Vợ Chồng Không?

By: serumivn

Mua bất động sản là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Trong quá trình này, việc thực hiện các giao dịch pháp lý chính xác và đúng luật rất quan trọng để tránh các vấn đề phát sinh sau này. Một trong những câu hỏi thường gặp là liệu khi mua đất, cần phải có chữ ký của cả hai vợ chồng hay chỉ cần một người ký? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

Sở Hữu Chung và Tài Sản Riêng Trong Hôn Nhân

Để hiểu rõ hơn về việc cần chữ ký của cả hai vợ chồng khi mua đất, chúng ta cần nắm rõ khái niệm về sở hữu chung và tài sản riêng trong hôn nhân.

Sở Hữu Chung

Sở hữu chung của vợ chồng là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình. Theo Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.”

“Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.”

Điều này có nghĩa là trong thời kỳ hôn nhân, tất cả tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng và cả hai có quyền ngang nhau trong việc quản lý và sử dụng tài sản này. Điểm quan trọng về sở hữu chung là:

 1. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người.
 2. Cả hai có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 3. Vợ chồng có thể thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 4. Tài sản chung có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.
 5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận, thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

Tài Sản Riêng

Ngoài sở hữu chung, trong hôn nhân vẫn tồn tại tài sản riêng của từng người. Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng như sau:

“Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Điều này có nghĩa là tài sản riêng của mỗi người bao gồm:

 1. Tài sản có trước khi kết hôn: Đây là những tài sản mà mỗi người đã có trước khi bước vào hôn nhân, và chúng không thuộc về sở hữu chung.
 2. Tài sản được thừa kế riêng: Nếu một trong hai vợ chồng được thừa kế một tài sản trong thời kỳ hôn nhân, tài sản này được coi là tài sản riêng của người được thừa kế.
 3. Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân: Nếu một người trong vợ chồng nhận được tài sản được tặng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản này cũng được xem là tài sản riêng của người đó.
 4. Tài sản được chia riêng theo quy định của pháp luật: Luật hôn nhân và gia đình quy định rõ cách chia tài sản riêng của vợ chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40.
 5. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng: Điều này áp dụng cho các tài sản phục vụ nhu cầu cơ bản của vợ chồng, chẳng hạn như nhà ở và đồ đạc.

Sở hữu chung và tài sản riêng là hai khái niệm quan trọng trong hôn nhân, xác định quyền sở hữu và quản lý tài sản của vợ chồng. Sở hữu chung áp dụng cho tài sản thuộc sở hữu chung của cả hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, trong khi tài sản riêng bao gồm tài sản mà mỗi người đã có trước khi kết hôn, tài sản thừa kế, tài sản được tặng trong thời kỳ hôn nhân, và các tài sản khác được xác định bởi pháp luật.

Việc hiểu rõ về sở hữu chung và tài sản riêng là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng trong quản lý tài sản hôn nhân, đặc biệt khi mua đất hoặc giao dịch bất động sản trong hôn nhân. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, quyết định cuối cùng thường thuộc về tòa án để xem xét và giải quyết.

Khi Nào Cần Chữ Ký Cả Hai Vợ Chồng?

Không thể mua, bán nhà đất nếu vợ chồng không đồng thuận | Báo điện tử An ninh Thủ đô

Trong nhiều tình huống liên quan đến mua đất hoặc giao dịch bất động sản trong hôn nhân, việc có chữ ký của cả hai vợ chồng là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng. Dưới đây là những trường hợp quan trọng khi bạn cần chữ ký của cả hai vợ chồng:

 1. Tài Sản Thuộc Sở Hữu Chung: Nếu tài sản là sở hữu chung của cả hai vợ chồng, khi bạn muốn mua, bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần chữ ký của cả hai để giao dịch được coi là hợp pháp và có giá trị.
 2. Quyết Định Về Bất Động Sản: Khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến bất động sản, ví dụ như mua đất để xây nhà chung, cần sự đồng tình của cả hai vợ chồng và chữ ký của họ để thể hiện sự đồng意.
 3. Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất: Trong trường hợp bạn muốn đăng ký quyền sử dụng đất cho tài sản thuộc sở hữu chung, phải có chữ ký của cả hai để đảm bảo rằng quyền sử dụng đất được xác nhận đúng đắn.
 4. Giao Dịch Bất Động Sản Trong Hôn Nhân: Nếu bạn mua hoặc bán bất động sản trong thời kỳ hôn nhân, cả hai vợ chồng thường cần phải ký vào hợp đồng để giao dịch được thực hiện hợp pháp và hợp lệ.
 5. Trường Hợp Tài Sản Riêng Có Ảnh Hưởng: Đôi khi, tài sản riêng của một trong hai vợ chồng có thể ảnh hưởng đến giao dịch bất động sản, đặc biệt nếu nó được sử dụng làm tài sản chung. Trong trường hợp này, chữ ký của cả hai vợ chồng có thể cần thiết để xác định tính hợp pháp của giao dịch.

Khi mua đất hoặc tham gia vào các giao dịch liên quan đến bất động sản trong hôn nhân, luôn tốt nhất thảo luận với một luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo bạn hiểu rõ quy định pháp lý và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết.

Trường Hợp Có Tranh Chấp

Trong lĩnh vực bất động sản và tài sản hôn nhân, trường hợp có tranh chấp xuất phát từ sự không đồng tình hoặc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng hoặc có thể liên quan đến các bên thứ ba. Dưới đây là một số tình huống thường gặp khi có tranh chấp trong lĩnh vực này:

 1. Tranh Chấp Về Quyền Sở Hữu: Đây là trường hợp khi cả hai vợ chồng không đồng tình về việc quyền sở hữu của một tài sản cụ thể, chẳng hạn như một mảnh đất hoặc căn nhà. Tranh chấp có thể xuất phát từ sự tranh luận về việc tài sản thuộc sở hữu chung hay tài sản riêng của một trong hai vợ chồng.
 2. Tranh Chấp Liên Quan Đến Giao Dịch Bất Động Sản: Nếu một trong hai vợ chồng không đồng tình về một giao dịch bất động sản cụ thể, chẳng hạn như mua hoặc bán đất, có thể dẫn đến tranh chấp về hiệu lực và tính hợp pháp của giao dịch đó.
 3. Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất: Có thể xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm việc đăng ký quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất, hoặc thay đổi quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, việc định rõ quyền và tranh chấp có thể phát sinh.
 4. Tranh Chấp Về Tài Sản Riêng: Nếu một tài sản riêng của một trong hai vợ chồng được sử dụng hoặc liên quan đến tài sản chung, có thể xuất hiện tranh chấp về việc tài sản riêng này có bị ảnh hưởng hay không trong trường hợp ly hôn hoặc giao dịch bất động sản.
 5. Tranh Chấp Liên Quan Đến Làm Giấy Tờ: Một vấn đề phổ biến khác là tranh chấp về thủ tục và giấy tờ liên quan đến bất động sản. Điều này có thể bao gồm việc xác nhận tính hợp pháp của các tài liệu, chứng minh quyền sở hữu, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp có tranh chấp, quan trọng nhất là tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý và hợp pháp. Các phương pháp giải quyết có thể bao gồm thỏa thuận hai bên, trung gian, hoặc đệ trình vụ việc tới tòa án để tìm giải quyết pháp lý. Việc tham khảo và hợp tác với một luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này là quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của bạn được bảo vệ đúng đắn.

Người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền tự ý bán đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên một người không được tự ý bán đất. Điều này có nghĩa là khi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có tên của một người trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng, người đứng tên trên giấy chứng nhận phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía đối phương (vợ hoặc chồng) trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch bán đất nào. Nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía đối phương, việc bán đất không hợp pháp.

Người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền tự ý bán đất tùy thuộc vào tình hình cụ thể và quy định của pháp luật. Quyền này phụ thuộc vào việc quyền sử dụng đất đó là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng.

 1. Nếu quyền sử dụng đất đó được xác định là tài sản riêng của người đứng tên và không là nguồn sống duy nhất của cả hai vợ chồng, thì người đó có quyền tự ý bán đất mà không cần phải có sự đồng ý hoặc chữ ký của người kia.
 2. Tuy nhiên, nếu quyền sử dụng đất đó là tài sản chung của vợ chồng, cần phải có sự đồng ý và chữ ký của cả hai người mới có thể bán đất. Trong trường hợp một trong hai bên uỷ quyền cho người còn lại thực hiện ký thay trong hợp đồng mua bán, thì việc bán đất cũng được coi là hợp pháp.

Vì vậy, quyền tự ý bán đất phụ thuộc vào tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về tài sản đó là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng.

Vợ tự ý bán đất không hỏi ý kiến chồng có được không?

Việc vợ tự ý bán đất mà không hỏi ý kiến của chồng có thể thực hiện được hay không phụ thuộc vào tình huống cụ thể và quyền sở hữu của tài sản đất. Nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng của vợ hoặc đã có sự thỏa thuận giữa vợ và chồng về việc này, vợ có thể tự ý bán đất mà không cần sự đồng ý của chồng. Tuy nhiên, nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng và không có sự đồng thuận trước, việc bán đất mà không hỏi ý kiến của chồng có thể vi phạm quy định pháp luật. Để rõ hơn, nên tham khảo luật pháp và tình huống cụ thể của mình.

Quy trình thực hiện thủ tục mua đất cho 2 vợ chồng

Những quy định của pháp luật cần biết về sang tên sổ đỏ

Quy trình thực hiện thủ tục mua đất cho 2 vợ chồng bao gồm các bước cụ thể như sau:

 1. Đặt cọc tài sản: Bước đầu tiên trong quy trình này là đặt cọc tài sản. Người mua và người bán cần thống nhất về giá trị tài sản, số tiền đặt cọc, thời gian ký hợp đồng mua bán và hình thức thanh toán. Quá trình đặt cọc có thể thực hiện tại phòng công chứng hoặc thông qua người thứ ba không liên quan đến giao dịch, người này sẽ làm chứng cho việc đặt cọc.
 2. Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất: Sau khi đặt cọc, bên mua và bên bán cần thực hiện việc ký hợp đồng mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng. Trong hợp đồng này, cần nêu rõ mọi điều khoản và điều kiện của giao dịch, bao gồm giá trị tài sản, thời gian thanh toán, và các cam kết pháp lý khác.
 3. Thanh toán số tiền còn lại: Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, bên mua sẽ phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho bên bán. Thanh toán này thường được thực hiện tại văn phòng công chứng sau khi công chứng hợp đồng.
 4. Bàn giao giấy tờ pháp lý: Sau khi thanh toán đầy đủ, bên bán sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà đất cho bên mua. Điều này bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ hôn nhân (nếu có), và bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến tài sản.
 5. Sang tên sổ đỏ: Cuối cùng, bước cuối cùng là thực hiện thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Các bên trong giao dịch cần nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục này. Thời gian xử lý thủ tục này thường không quá 10 ngày, tính từ ngày cơ quan nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tóm lại, quy trình mua đất cho 2 vợ chồng đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc chuẩn bị giấy tờ, ký hợp đồng, và thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách hợp pháp và an toàn.

Thời gian thực hiện thủ tục mua đất là bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục mua đất có thể biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số điểm quan trọng về thời gian trong quy trình mua đất:

 1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ: Trước khi bắt đầu quá trình mua đất, người mua và người bán cần chuẩn bị giấy tờ và tài liệu liên quan, như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ hôn nhân (nếu có), và các giấy tờ cá nhân. Thời gian này có thể khác nhau cho mỗi giao dịch và tùy thuộc vào việc sắp xếp giấy tờ.
 2. Công chứng hợp đồng: Sau khi giấy tờ đã được chuẩn bị, bước tiếp theo là ký hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng. Thời gian thực hiện việc này thường phụ thuộc vào lịch làm việc của văn phòng công chứng và sự sắp xếp của các bên trong giao dịch.
 3. Thanh toán và bàn giao giấy tờ: Sau khi ký hợp đồng, bên mua sẽ phải thanh toán số tiền còn lại và bên bán sẽ bàn giao giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản. Thời gian thực hiện việc này thường được đặt ra trong hợp đồng và phụ thuộc vào việc thanh toán được thực hiện một cách nhanh chóng hay không.
 4. Thủ tục sang tên sổ đỏ: Cuối cùng, sau khi ký hợp đồng, cần thực hiện thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Thời gian xử lý thủ tục này thường không quá 10 ngày, tính từ ngày cơ quan nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tóm lại, thời gian thực hiện thủ tục mua đất có thể biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như sự sắp xếp và chuẩn bị giấy tờ, lịch làm việc của văn phòng công chứng, và thời gian xử lý thủ tục sang tên sổ đỏ. Điều quan trọng là cần duy trì sự liên lạc chặt chẽ giữa các bên trong giao dịch để đảm bảo tiến trình diễn ra một cách mượt mà và nhanh chóng.

Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất cho 2 vợ chồng

Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất cho 2 vợ chồng được tính dựa trên giá trị giao dịch và theo bảng mức thu phí được quy định trong Thông tư 257/2016/TT-BTC. Dưới đây là bảng mức phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất cho 2 vợ chồng theo giá trị giao dịch:

 1. Dưới 50 triệu đồng: 50 nghìn đồng.
 2. Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100 nghìn đồng.
 3. Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 0,1% giá trị giao dịch.
 4. Từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng.
 5. Từ trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng.
 6. Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng.

Lưu ý rằng phí công chứng này phụ thuộc vào giá trị giao dịch và có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trị hợp đồng mua bán nhà đất.

Kết Luận

Việc mua đất là một giao dịch quan trọng, và để đảm bảo tính hợp pháp của nó, bạn cần hiểu rõ về sở hữu chung và tài sản riêng trong hôn nhân. Trong trường hợp đất thuộc sở hữu chung, cần chữ ký của cả hai vợ chồng. Trong trường hợp đất là tài sản riêng của một trong hai vợ chồng, chỉ cần chữ ký của người sở hữu tài sản đó. Tuy nhiên, để đảm bảo tính rõ ràng và tránh tranh chấp sau này, nên lưu trữ bằng chứng về tính riêng tư của tài sản này. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định cuối cùng thuộc về tòa án.

Trong lĩnh vực giao dịch bất động sản và quản lý tài sản trong hôn nhân, việc hiểu rõ về sở hữu chung và tài sản riêng là rất quan trọng. Sở hữu chung thể hiện tính công bằng và quyền lợi bình đẳng giữa hai vợ chồng, trong khi tài sản riêng đại diện cho những tài sản cá nhân mà mỗi người đã có trước hôn nhân hoặc được thừa kế, tặng riêng trong thời gian hôn nhân.

Việc đặt chữ ký của cả hai vợ chồng trong các giao dịch bất động sản đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, cần có sự đồng tình của cả hai để thực hiện các giao dịch này. Tuy nhiên, có thể xảy ra tranh chấp trong quá trình này, đặc biệt khi có sự không đồng tình về quyền sở hữu, giao dịch, hoặc quyền sử dụng đất.

Tranh chấp trong lĩnh vực này có thể phức tạp và cần được giải quyết một cách hợp pháp và công bằng. Việc hợp tác với luật sư có kinh nghiệm là quan trọng để đảm bảo rằng quyền và lợi ích của bạn được bảo vệ đúng đắn. Quá trình giải quyết tranh chấp có thể thông qua các biện pháp thỏa thuận, trung gian, hoặc thông qua tòa án, tùy thuộc vào tính chất của tranh chấp.

Trên hết, việc hiểu rõ quy định pháp luật về sở hữu chung và tài sản riêng, cùng với sự tư vấn từ luật sư, sẽ giúp bạn đối mặt với các tình huống trong lĩnh vực bất động sản và hôn nhân một cách tự tin và thông minh. Điều này đảm bảo rằng bạn có kiến thức và sự tự tin để quản lý tài sản và giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả.

Leave a Comment