Serum Retinol 1% The Ordinary 30ml 馃尮 Ch么虂ng la虄o ho虂a, gia虊m n锚虂p nh膬n 馃尮 Chi虂nh ha虄ng Canada

149.000 

Serum Retinol na虁y cu虊a The Ordinary ch峄゛ 1% Retinol tinh khi岷縯, 膽芒y la虁 m么蹋t n么虁ng 膽么蹋 v瓢虁a pha虊i, (th芒虂p h啤n co虂 n么虁ng 膽么蹋 0.5%, va虁 cao h啤n co虂 n么虁ng 膽么蹋 2%). Ta虂c du蹋ng cu虊a serum la虁 gi岷 s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 n岷縫 nh膬n, ca虂c 膽么虂m s芒虄m ma虁u v脿 l茫o h贸a da n贸i chung. Ngoa虁i la虁m m啤虁 n锚虂p nh膬n, Retinol cu虊a The Ordinary co虁n giu虂p da m峄乵 m瓢峄, b啤虂t mu蹋n h啤n.

H岷縯 h脿ng

M茫: SORET130 Danh m峄: , ,

M么 t岷

Cho ba蹋n na虁o co虁n ch瓢a bi锚虂t t啤虂i Retinol thi虁 Retinol (Retinoid) la虁 ch芒虂t 膽瓢啤蹋c ch瓢虂ng minh giu虂p thu虂c 膽芒虊y s瓢蹋 ta虂i ta蹋o cu虊a ca虂c t锚虂 ba虁o da, vi虁 th锚虂 co虂 hi锚蹋u qua虊 cao trong vi锚蹋c 膽芒虊y lu虁i la虄o ho虂a.

Serum Retinol na虁y cu虊a The Ordinary ch峄゛ 1% Retinol tinh khi岷縯, 膽芒y la虁 m么蹋t n么虁ng 膽么蹋 v瓢虁a pha虊i, (th芒虂p h啤n co虂 n么虁ng 膽么蹋 0.5%, va虁 cao h啤n co虂 n么虁ng 膽么蹋 2%). Ta虂c du蹋ng cu虊a serum la虁 gi岷 s峄 xu岷 hi峄噉 c峄 n岷縫 nh膬n, ca虂c 膽么虂m s芒虄m ma虁u v脿 l茫o h贸a da n贸i chung. Ngoa虁i la虁m m啤虁 n锚虂p nh膬n, Retinol cu虊a The Ordinary co虁n giu虂p da m峄乵 m瓢峄, b啤虂t mu蹋n h啤n.

Theo nhi锚虁u ta虁i li锚蹋u t瓢 v芒虂n ch膬m so虂c da thi虁 ba蹋n n锚n b膬虂t 膽芒虁u s瓢虊 du蹋ng Retinol t瓢虁 25 tu么虊i 膽锚虊 ch么虂ng la虄o ho虂a.

Tha虁nh ph芒虁n:
– Retinol: l脿 m峄檛 th脿nh ph岷 c贸 t谩c d峄g ch峄憂g l茫o h贸a h峄痷 hi峄噓 nh岷
– Squalane: l脿 m峄檛 h峄 ch岷 c贸 ngu峄搉 g峄慶 th峄眂 v岷璽 膽峄 gi煤p da c岷 n瓢峄沜, d瓢峄g 岷﹎
Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Retinol, Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, BHT.

H瓢啤虂ng d芒虄n s瓢虊 du蹋ng:
B么i m峄檛 l瓢峄g nh峄 l锚n m岷穞 v脿o bu峄昳 t么虂i nh瓢 m峄檛 ph岷 c峄 ch岷 膽峄 ch膬m s贸c da c峄 b岷, sau serum d岷g n瓢峄沜.
Kh么ng s峄 d峄g v峄沬 c谩c ph瓢啤ng ph谩p 膽i峄乽 tr峄 retinoid kh谩c.
Du虁ng kem ch么虂ng n膬虂ng 膽芒虁y 膽u虊, tr谩nh ti岷縫 x煤c v峄沬 m岷穞 tr峄漣 ma虁 da kh么ng 膽瓢峄 b岷 v峄.
L瓢u y虂: Retinol c贸 th峄 g芒y k铆ch 峄﹏g, m岷﹏ 膽峄 v脿 bong tr贸c da, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 xung quanh m岷痶 v脿 mi峄噉g, trong giai 膽o岷 膽岷 膽i峄乽 tr峄 trong khi da c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 膽峄眓g. L脿m l岷h sau khi m峄. Phu蹋 n瓢虄 co虂 thai hay 膽ang cho con bu虂 kh么ng n锚n du虁ng Retinol, ma虁 co虂 th锚虊 thay th锚虂 b膬虁ng ca虂c sa虊n ph芒虊m ch么虂ng la虄o ho虂a kha虂c co虂 ch瓢虂a peptide, collagen…

#retinol #serum_retinol #serumretinol #retinol_the_ordinary #retinol_ordinary #retinol_1% #retinol1%

膼谩nh gi谩

Ch瓢a c贸 膽谩nh gi谩 n脿o.

Ch峄 nh峄痭g kh谩ch h脿ng 膽茫 膽膬ng nh岷璸 v脿 mua s岷 ph岷﹎ n脿y m峄沬 c贸 th峄 膽瓢a ra 膽谩nh gi谩.